Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Školská rada

Z řad pedagogických pracovníků:

  • Ing. Václav Míka (předseda)
  • RNDr. Iva Muchová

 

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

  • Richard Šanda
  • Čestmír Břoušek

 

Zřizovatelem byli jmenováni následující členové:

  • Ing. Štěpán Pelc
  • Mgr. Bronislav Koňařík

 

V rámci svých zasedání se školská rada vyjadřuje k návrhům:

  • školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • bude se podílet na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • podání podnětů a oznámení řediteli škol, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům
  • projednávat návrh rozpočtu školy a inspekční zprávy ČŠI
nahoru
Vyhledávací formulář