Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Základní informace

Zaměření Počítačové sítě

STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (KKOV: 18-20-M/01) 

Všechna zaměření v rámci oboru Infromační technologie, vychází ze společného vzdělávacího základu. Každý absolvent se tedy seznámí se všemi stěžejními oblastmi v rámci IT. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žák v rámci studia seznámí s následujícími oblastmi:

  • Operační systémy,
  • Hardware,
  • Robotikou,
  • Počítačovou grafikou,
  • Elektrotechnikou,
  • Počítačovými sítěmi a
  • Programováním.

 

OBSAH ZAMĚŘENÍ - POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Žák si volí své zaměření na začátku čtvrtého ročníku. Hlavní náplní zaměření navázání na dosavadní znalosti v oblasti počítačových sítí a prohloubení znalostí v této oblasti. Výuka počítačových sítí je spojena s programe Cisco Networking Academy. V rámci tohoto programu mohou studenti v rámci  výuky získat certifikát o školení v rozsahu:

  • Introduction to Networks (Úvod do počítačových sítí)
  • Routing and Switching Essentials (Základy směrování a přepínání v počítačových sítítch)
  • Scaling Networks (Konfigurace rozsáhlých sítí)

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V RÁMCI VŠECH ZAMĚŘENÍ

Žáci si mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku také předměty, které spadají do jiných zaměření. Jsou to předměty: Mobilní aplikace, Programové vybavení, Průmyslová elektrotechnika a Objektově orientované programování. Tato volba nemá vliv na zvolené zaměření.

 

nahoru
Vyhledávací formulář